IsraDive

צלילת רענון


 

יש הטוענים כי צלילה דומה לרכיבה על אופניים – ברגע שהבנת איך זה עובד לא תוכל לשכוח את זה לעולם. יש בטענה הזו נקודה נכונה, אך חשוב לזכור כי גם לאדם שלמד לרכב על אופניים יש צורך לחזור ולתרגל את התנועה. הצלילה מתקיימת בעולם שונה וזר ולכן איננו מורגלים מטבענו בתנאים השוררים מתחת לפני המים, אחת כמה וכמה לאלו שאינם צוללים באופן קבוע.

 

מדוע קיימת צלילת הרענון ועבור מי?

צלילת רענון נועדה לענות על שני צרכים עיקריים: חוקי הצלילה בכל מקום בעולם דורשים מאדם שלא צלל בששת החודשים האחרונים לבצע צלילת רענון, חוקים אלו נאכפים ע”י מועדוני הצלילה המחויבים לכך, שכן רישיונם מותנה בכך. הסיבה השנייה לביצוע צלילת רענון היא הקניית בטחון לצולל וחזרה על המיומנויות הבסיסיות שנלמדו בקורס הצלילה.

 

מה עושים בצלילת רענון?

את צלילת הרענון רשאי להעביר מדריך הצלילה, עוזר מדריך הצלילה או הדייב מאסטר (צולל מוביל). בשלב הראשון מתקיימת חזרה על החומר העיוני הנלמד בקורס מים פתוחים (כוכב ראשון) והסברים על נקודות חשובות, לאחר מכן עולים על ציוד ומבצעים צלילה בסביבת מים מוגנים – בריכה או ים רדוד בו התנאים זהים כמעט לגמרי לבריכה. הצלילה מתנהלת לפי פרוטוקול בו מדגים המדריך את הטכניקות והמיומנויות הבסיסיות ולאחר מכן מבצע אותן הצולל שצריך לעבור רענון. הטכניקות כוללות בין השאר הסרת והחזרת מסיכה, ניקוי מסיכה, הוצאת והחזרת וסת, זריקת וסת והשבתו, נשימה דרך וסת רזרבי (אוקטופוס), איזון ע”י שימוש בנשימה ובמאזן ותרגול מצבי חירום כגון חוסר חמצן, עליית חירום ועוד. ניתן לבצע צלילת רענון אחד על אחד עם מדריך וניתן לבצע במספר גדול יותר של מתרגלים, כמו בקורס מים פתוחים.

 

לאחר התרגול והחזרה רשאי הצולל לצלול כאוות נפשו ובהתאם להכשרתו. אין לראות בצלילת הרענון מעין הכשרה חדשה המאפשרת לצולל המרוענן לרדת לעומק גדול יותר מזה הרשום בהכשרתו או לבצע צלילות שבהם לא התנסה. צלילת הרענון תורמת ל”הורדת החלודה” והחזרת תחושת הביטחון במים לצולל שלא צלל זמן רב, ובכך לאפשר לו להיות עצמאי.

 

לפרטים נוספים והצעת מחיר

נושאים נוספים

ההתאחדות הישראלית לצלילה

ההתאחדות הישראלית לצלילה


להמשך..

רופא צלילה

רופא צלילה


להמשך..

מדריכי צלילה

מדריכי צלילה


להמשך..

ביטוח צלילה

ביטוח צלילה


להמשך..

כפר הצוללים

כפר הצוללים


להמשך..

בית ספר לצלילה

בית ספר לצלילה


להמשך..