IsraDive

ההתאחדות הישראלית לצלילה


 

לכל ענף ספורט קיים גוף המרכז את המידע בנוגע לאותו הספורט, האחראי על האגודות השונות, על הכללים (או על התקנון) ומייצג את אותו הספורט ואת העוסקים בו. גם עבור ענף הצלילה בארץ הוקם גוף שכזה ובאופן לא מפתיע הוא נקרא ההתאחדות הישראלית לצלילה.

 

מהי ההתאחדות הישראלית לצלילה?

ההתאחדות הישראלית לצלילה היא למעשה עמותה רשומה, הפועלת ללא כוונות רווח. חברי ההנהלה פועלים בהתנדבות ומקיימים בחירות מדי ארבע שנים. היא נוסדה בשנת 1966 על ידי מספר מצומצם של צוללנים, בהם יוצאי צבא, ומטרתה הראשונה הייתה מיסוד הצלילה הספורטיבית בארץ. עם השנים הלכו וגובשו סטנדרטים לקורסי צלילה, הסמכות שונות ועוד, כאשר פיקוח על הקורסים נעשה בלעדית ע”י ההתאחדות הישראלית לצלילה עם חקיקתו של חוק הצלילה בסוף שנות השבעים. עם התפתחות הצלילה והגעתם של ארגוני צלילה בינלאומיים שונים לארץ, איבדה ההתאחדות הישראלית לצלילה את הבלעדיות שלה בכל הנוגע לפיקוח והכשרת צוללים ברמות שונות, אך עדיין נטלה ונוטלת חלק מרכזי בכל הקשור לצלילה ספורטיבית בארץ.

 

במה עוסקת ההתאחדות הישראלית לצלילה?

בגדול, אחראית ההתאחדות על כלל הארגונים הקשורים לצלילה בארץ כולל הסמכות שונות – מעין ארגון גג המקבץ תחתיו את מועדוני הצלילה השונים בארץ. מעבר לכך, תרומתה הגדולה של ההתאחדות היא בכך שהיא מנהלת תחת שרביטה את כל נושא עידוד ופיתוח הצלילה בארץ, עריכת מחקרים תת מימיים שונים, פיתוח ענפי הספורט התת מימיים כגון צלילה חופשית, אקווטלון (היאבקות תת מימית) וניווט וייצוג המתחרים בתחרויות בחו”ל. הביטוי המרשים ביותר לפיתוח ענף הצלילה בארץ הוא בכך שההתאחדות הישראלית לצלילה אחראית על יצירת אתרי צלילה רבים בכל הארץ. לראיה גן הפסלים והסטי”ל באילת, הסטי”ל לזכר הנופלים באסון השייטת ועוד. עד כה אחראית ההתאחדות על הטבעתן של שבע ספינות שונות בים התיכון וים סוף והפיכתן לאתרי צלילה מהם כל צולל יכול ליהנות בכל עת (עם הכשרה מתאימה כמובן). ההתאחדות הישראלית לצלילה פועלת רבות להגנה על שונית האלמוגים בים סוף ואחראית על שימורם ופיתוחם של אתרי הצלילה השונים בארץ בשיתוף עם גופים ירוקים.

 

ההתאחדות הישראלית לצלילה מפעילה אתר אינטרנט בו ניתן לקבל את כל הפרטים בנושאים שונים, בניהם ביטוחי צלילה, קורסים, מועדונים, מידע על אתרי צלילה ועוד.

לפרטים נוספים והצעת מחיר

נושאים נוספים

ההתאחדות הישראלית לצלילה

ההתאחדות הישראלית לצלילה


להמשך..

רופא צלילה

רופא צלילה


להמשך..

מדריכי צלילה

מדריכי צלילה


להמשך..

ביטוח צלילה

ביטוח צלילה


להמשך..

כפר הצוללים

כפר הצוללים


להמשך..

בית ספר לצלילה

בית ספר לצלילה


להמשך..