IsraDive

ביטוח צלילה


אין דבר יותר מהנה מלמצוא איזה יום פנוי ולתכנן חופשה מהנה הקשורה לצלילה. מארגנים כמה חבר’ה (אחד לפחות), מוציאים את הציוד ומוודאים שהכל עובד, מחברים הכול ויורדים למטה. רק שדבר אחד נשכח והוא למעשה חשוב יותר מכל הארגונים וההכנות, ביטוח צלילה הוא הדבר האחד שאתה לא רוצה לשכוח. אם חלילה פריט ציוד זה או אחר יישכח או ייאבד, הצלילה תיפגע ואולי אפילו לא תצא אל הפועל ובזה נגמר הסיפור, אך לא כך הדבר עם ביטוח צלילה..

 

מה זה בעצם ביטוח צלילה?

ביטוח צלילה הינו חובה בכל מקום בעולם – אין מועדון צלילה המאפשר לבצע צלילה, גם אם היא צלילת רענון בבריכה, קורס צלילה או אפילו השכרת ציוד. ביטוח צלילה, כמו כל ביטוח אחר הוא למעשה פוליסה הנחתמת בין הצולל לבין חברת ביטוח המבטיחה לשלם סכומי כסף קבועים עבור כל תאונה או נזק שייגרם לצד המבוטח (הצולל) בעת פעילות מוגדרת מראש, קרי צלילה. ביטוח צלילה הוא למעשה כרטיס עליו מצוינים שם המבוטח, תעודת הזהות שלו ותוקף הביטוח – בד”כ תוקף ביטוח הצלילה הוא לשנה אחת מיום החתימה. לא פחות חשוב מכך, על הכרטיס רשומים מספרי טלפון למצבי חירום.

 

צלילה הינו ספורט בטוח מאד ובשנים האחרונות נהיה בטוח עוד יותר עם ההתקדמות הטכנולוגית המתמדת בציוד, עם צאתם של מחשבי צלילה מתקדמים וקביעת סטנדרטים להכשרה לצלילה ללא ליווי. למרות כל זאת, תאונות קורות, מקטנות ועד לגדולות, לצוללנים מתחילים אך גם לצוללנים מתקדמים ולכן ישנה חשיבות ראשונה במעלה לרכוש ביטוח צלילה ולוודא כי הוא אכן בתוקף לפני כל צלילה.

 

איפה עושים ביטוח צלילה?

ישנם אינספור ארגונים וחברות המציעים לרכוש ביטוח צלילה, ניתן לרכוש ביטוח צלילה דרך האינטרנט, בטלפון או מועדוני הצלילה השונים. כל מועדון צלילה מוודא כי יש לאדם הפונה אליו, אם לשם צלילה, קורס או השכרת ציוד – ביטוח צלילה בתוקף ובמידה ואין, הוא מציע לו לחתום על ביטוח צלילה עם ארגון המקושר לאותו המועדון. מרגע שחתם הצולל על ביטוח צלילה, הוא רשאי לצלול כאוות נפשו ובהתאם להכשרתו.

לפרטים נוספים והצעת מחיר

נושאים נוספים

ההתאחדות הישראלית לצלילה

ההתאחדות הישראלית לצלילה


להמשך..

רופא צלילה

רופא צלילה


להמשך..

מדריכי צלילה

מדריכי צלילה


להמשך..

ביטוח צלילה

ביטוח צלילה


להמשך..

כפר הצוללים

כפר הצוללים


להמשך..

בית ספר לצלילה

בית ספר לצלילה


להמשך..